Fakturace, Správa Nabídek a ZakázekFakturace, Správa Nabídek a Zakázek

 • vyhotovení nabídek, které pak v případě zakázky automaticky vytvoří pracoviště pro fakturu a program vážení. Cenové podmínky jsou pak převzaty.
 • pořízení kmenových dat pro zákazníky, speditéry, pracoviště, materiály, speciální podmínky, místa, zájemce (podílníky), a kontinuální přenos dat pomocí GYRODATA (pokud je k dispozici síť).
 • převzetí dodacích listů z programu vážení GYRODATA, včetně nových kmenových dat. Může být uvolněna možnost založení nových kmenových dat u GYRODATA.
 • hromadné faktury jsou možné, jako např. všechna pracoviště (staveniště) jednoho zákazníka na jednu fakturu. Přepravu a materiál lze vykázat odděleně nebo dohromady.
 • je možné zařazení až do 99 cenových skupin na jeden materiál.
 • rozlišení až 9 přepravních tarifů v jedné tabulce vzdálenost/cena (GNT-tabulka) s cenami pro zákazníka (faktura) a speditéra (dobropis).
 • speciální tvorba cen dopravců prostřednictvím GNT-tabulky, nebo míst (přepravní zóny) nebo ceny vztažené na pracoviště vždy dle nastavení u zákazníka, příp. u staveniště.
 • odměny dopravců a ceny za materiál lze stanovit v závislosti na materiálu (a vztaženo na dodavatelský podnik)
 • poskytnutí skonta pouze na zboží nebo na celkovou fakturu. Lhůty pro skonto pro každého zákazníka separátně nebo lze stanovit obecně. jednotlivé materiály lze ze skonta vyloučit.
 • propočet odměn dopravců s tiskem dopravní soupisky a dobropisů pro speditéra.
 • předání fakturačních údajů na FIBU (DATEV, KHK; atd.)
 • vystavení podmínek pro přiznání bonusů a dobropisů, založených na částkách nebo procentních sazbách dodacích listů.
 • stornování faktur s možností zpětného vyvolání dodacích listů, případně opakování tisku faktury (např. při v případě záseku papíru).
 • rozsáhlé měsíční, roční a speciální statistiky za libovolné časové úseky. Srovnání s minulými léty jsou rovněž možná.
 • volné uspořádání fakturačního formuláře v programu.
 • Jednoduchý přenos kmenových dat na MS ACCESS, EXCEL nebo WORD.
 • Lastschrifteneinzug faktur prostřednictvím DTA

S pomocí fakturačního programu WÖHWA ve spojení s programem pro vážení a nakládku pokrývá firma WÖHWA kompletní průběh od nakládky až po vystavení faktury. Při pozdějších rozšířeních, (např. Při automatické nakládce / vážení) zde může být realizováno kompletní průběžné řešení. Problémy vzájemného sladění mezi různými firmami tedy nemohou vůbec nastat.

Fakturační program je vhodný jak pro menší závody, tak pro centrální fakturaci vícerých dodavatelských závodů. Firma WÖHWA zde poskytuje možnost přizpůsobení přenosu dat mezi fakturou a váhou daným požadavkům. Tak lze ve firmě fakturační program zavést, aniž by to bylo automaticky spojeno a náklady a změnami u váhy.

Rovněž u rozhraní k FIBU je k dispozici mnoho rozhraní, příp. lze fakturační program přizpůsobit.. Se zavedením fakturace lze zpravidla používat dále FIBU, které je k dispozici. WÖHWA Hotline je Vám bezplatně k dispozici, nezávisle na tom, jak starý je Váš program. Není nutno uzavírat nákladné smlouvy o provádění údržby.

Pomocí fakturačního programu můžete vyhotovovat nabídky na základě podmínek pro zákazníka. nabídky jsou uloženy a spravovány a v případě zakázky je automaticky vytvořena odpovídající zakázka (pracoviště, staveniště). Cenová tvorba je speciálně přizpůsobena potřebám průmyslu sypkých hmot, a sahá od ceníků až po speciální cenu vztaženou na dodací list. Tak lze zobrazit všechny běžné cenové dohody, které společně s rozsáhlými statistikami poskytují důležité podklady pro rozhodnutí. Součástí programu jsou i různé druhy dobropisů, které mohou být rovněž závislé na množství.

V menších závodech je fakturační program částečně obsluhován vážním mistrem, takže jsou zde s minimálními náklady na personál pokryty všechny oblasti od úpravy až po vystavení faktury. Od správy vícerých dodavatelských závodů až po jednoterminálové řešení u váhy, poskytujeme řešení optimálně přizpůsobené příslušné potřebě. Pokud je to nutné je možné uskutečnit přímé propojení od faktury až po složení receptury.

Systémy WÖHWA jsou vystavěny modulárně na základě obchodně běžných počítačů, aby i náklady na hardware zůstaly přehledné. Drahá řešení serverů vyžadující cenově náročnou údržbu nejsou nutná. Tato základna poskytuje předpoklady i pro dalekosáhlou automatizaci.

informace